Kako graditi samopouzdanje

Kada su u pitanju tinejdžeri, pitanje samopouzdanja veoma je važno jer biti tinejdžer nije lako. Zašto? Odgovor je jednostavan – tinejdžersko doba, posebice ono rano, puno je nesigurnosti, dvojbi, neodlučnosti… jer još uvijek nismo jasno odredili svoje stavove o milijun pitanja i još uvijek se dovoljno ne poznajemo. A jedno od najvažnijih pitanja je što mislimo sebi, imamo li pozitivnu sliku o sebi, imamo li vjeru u sebe. Ta vjera u sebe zove se unutarnje samopouzdanje ili samopoštovanje.  Postoji i ono vanjsko samopouzdanje koje se odnosi na ono što možemo učiniti i postići.

Pitanja  kao što su jesam  li zadovoljan svojim izgledom,  jesam li zadovoljan svojim školskim uspjehom, jesam li zadovoljan odnosima sa svojim vršnjacima…  važna su za svakog tinejdžera. Ako su odgovori na ova pitanja pozitivna, onda bismo mogli reći da je sve OK s našim samopouzdanjem, ali problemi nastaju kada mislimo da imamo milijun mana i da smo u mnogo čemu neuspješni. Što tada?

Osim nas samih, na izgradnju naše slike o sebi utječu  roditelji, prijatelji, vršnjaci, učitelji…Oni nam daju povratne informacije o našem ponašanju, našim postupcima i postignućima koja onda utječu na izgradnju samopouzdanja, posebice kad nas potiču i pohvaljuju za naše uspjehe i uvažavaju naša mišljenja. Također, bodre nas kada  nam se dogodi neuspjeh koji ne treba doživljavati kao katastrofu, već priliku da nešto naučimo o sebi. I naravno, uvijek možemo ponovo pokušati. Nažalost, ponekad  zlonamjerne primjedbe i grube riječi te reakcije drugih osoba mogu poljuljati i ugroziti naše samopouzdanje.

Za razvoj samopouzdanja veoma je važno poznavati sebe, znati što radimo dobro i koje su naše jake strane  jer ne možemo razvijati svoje pozitivne karakteristike ako ih nismo svjesni.  Svatko od nas je u nečemu dobar, bilo da se radi o pjevanju, nekom sportu, predmetu u školi, plesu  i zato svatko od nas treba nastojati u tome biti što bolji i provoditi što više vremena u tim aktivnostima. To ne znači da treba, zbog straha od neuspjeha, izbjegavati nove izazove. Mislim da se trebamo hrabro suočavati s njima, ali ne zbog drugih već nas samih.  Sigurno se sjećate da je naš doživljaj uspjeha  bio veći kad smo uspjeli u nečemu novom, što prije nismo znali i mogli. Tako smo pobijedili sebe.  U stvari nikad se ne trebamo uspoređivati s drugima jer to nije dobar način izgradnje našeg samopouzdanja.   

Svi naši uspjesi, neuspjesi i iskustva korisni su za nas jer su prilika za novo učenje,  prilika da se razvijamo, da budemo bolji, da možemo i znamo više. Tako ćemo postepeno graditi i svoje samopouzdanje, korak po korak i nastojati da nas nitko u tome ne obeshrabri.

Karla Milinović
Fotografija: unsplash.com