Impresum

Impresum

Naziv lista: Mali Goran
Digitalni list učenika Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Slavonski Brod
Web adresa: www.maligoran.info
Adresa uredništva: Huge Badalića 8, Slavonski Brod
Telefon: 035/447-314
E-mail: redakcija@maligoran.info
Nakladnik: OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Slavonski Brod

Glavni urednica: Karla Milinović
Uredništvo:  Petra Rajković, Ela Kokot, Antonija Štifić, Karlo Abramović, Filip Lukić,
Maja Zirdum, Matej Janković, Erik Krajnović

Redakcija:  Petra Dea Karlović, Elena Karlović, Sara Lucija Karlović Veronika Sudić,
Matea Vugrek, Petra Jelić, Lucija Rajković, Zvonimir Šapina, Tin Horvatović,  Josipa
Nikolić, Lora Prpić, Mila Vuković, Filip Jerković, Petra Kljaić, Nina Milković, Ena Jurić,
Paula Galojlić, Gita Turčinović, Marko Bilić, Ana Milušić, Rita Pavković, Ema Pavković

Fotografije:  Matej Janković, Blanka Rajšić, Marija Matić, Tomislav Lačić, Ivana Blekić
Petričević, Josip Đurđević, Karlo Abramović, Iva Šimoć, Antonija Štifić

Odgovorna urednica: Marija Matić, prof.
Webmaster: Blanka Rajšić, dipl. knjižničarka