Izostajanje s nastave

Ponekad nam se čini da neki učenici iz razreda namjerno izostaju s nastave. Obično je to kad imamo sat lektire ili pišemo testove. Naravno, svaki taj sat roditelji opravdavaju bolešću ili nekim putovanjem, odlaskom zubaru i slično. Možda roditelji uvijek i ne znaju pravi razlog izostajanja jer učenik glumi glavobolju, mučninu…A što je s nama koji smo svaki sat na nastavi i ne izbjegavamo testove, odgovaranje i lektiru te zbog toga dobivamo ocjene od jedan do pet. Je li to pravedno i pošteno?

Učenik koji izostaje s testa, obično ga se nakon nekog vremena pita ili piše test koji smo mi pisali prije tjedan dana, a do tada je mogao saznati sve odgovore i mogao se pripremiti za odgovaranje. Je li to pravedno i pošteno? Kako bi se taj problem mogao riješiti? Učitelji vrlo različito razmišljaju o ovome problemu. Rijetko tko mijenja ispitne zadatke. Većina ih ne da ponovno testove, nego ih usmeno ispituje što nije u redu jer tako mogu dobiti bolju ocjenu. Učitelju sumnjaju u bolest od jednog dana, i baš je taj dan test, ali ne mogu ništa jer roditelji to opravdavaju. Razrednici ne traže liječničku ispričnicu za jedan dan, nego vjeruju učenicima ili napisanim ispričnicama roditelja.

Kako bi se to moglo riješit? Mislimo da bi razrednici trebali tražiti liječničke ispričnice na jedan dan. Obvezno bi trebali pozvati roditelje na informacije u ukazati im da njihova djeca izostaju s nastave onda kad imaju testove, lektiru ili odgovaranje. Učitelji bi im trebali promijeniti zadatke. A ako su izostali s testa, trebali bi ga ponovno pisati. Možda bi bilo dobro u školi napraviti raspravu o ovoj temi uz obvezno sudjelovanje učenika, učitelja i roditelja.

Morea Abrić

Anketa: Izostajanje s nastave

O ovome problemu napravili smo i anketu u kojoj je sudjelovalo 260 učenika viših razreda.

Grafikon

  • Samo je 6 učenika priznalo da izostaje s nastave, 98 uopće ne izostaje, a ponekad priznalo je 156 učenika.
  • Većina se roditelja slaže s razlozima izostanaka učenika. Tako je 145 učenika odgovorilo da se roditelji slažu s izostancima, a 36 kojima se roditelji ne slažu, a ponekad 69 roditelja.
  • Što se tiče opravdavanja izistanaka samo je 5 učenika odgovorilo je da im roditelji ne opravdavaju sate, a svi su ostali napisali da im opravdaju.

Grafikon o izostancima iz škole

  • 111 učenika izjavljuje da ih često nema samo jedan dan, a 17 samo-sat ili dva. Najčešće su to posjeti liječniku ili zubaru, ostali izostaju više dana (132 učenika).

Grafikon o izostancima

Na pitanje o razlozima izostanka učenici su odgovorili:

  • 58 priznalo da izostaju zbog ispita ili odgovaranja
  • 8 zbog pojedinih nastavnika
  • 2 su učenika izjavila da izostaju zbog ruganja i ismijavanja
  • 5 ih je navelo da im se u školu ne da ići jer im je škola dosadna
  • 15 učenika kao razloge navode putovanja, natjecanja i slično.

Anketu obradila Lucija Alerić