Kadar, rakurs, plan

Prekrasan rujanski dan bio je  kao stvoren za fotografiranje u školskome dvorištu. Trudili smo se biti maštoviti i napraviti fotografije različitih planova i rakursa. Zatim smo te fotografije posložili,  animirali i dodali glazbu. Tako je nastao ovaj kratki film kao trajni podsjetnik na taj prekrasan dan. Zapravo,  on predstavlja sažetak lekcije  o kadru, rakursu i planu. Ako želite vidjeti koliko smo bili uspješni u svladavanju gradiva iz područja medijske kulture, pogledajte ovaj film.