Vježba evakuacije u slučaju potresa

Kraj 2020. godine obilježio je vrlo jak potres koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i  okolna mjesta te uzrokovao veliku materijalnu štetu. Budući da škole imaju obvezu provođenja vježbe evakuacije u slučaju potresa, Ministarstvo odgoja i obrazovanja dalo je preporuku da se početkom 2. polugodišta provedbe vježba  evakuacije. Ciljevi vježbe bili su pripremiti zaposlenike i učenike kako se treba ponašati u školi prije, tijekom i poslije potresa; zatim uvježbavanje ponašanja učenika i djelatnika tijekom potresa i uvježbavanje smjerova evakuacije iz objekata škole poslije potresa.

Kako smo početkom polugodišta bili na online nastavi, vježba je odgođena do 3. veljače 2021. Prvo su razrednici održali edukaciju o postupanju u slučaju potresa i upoznali učenike s ciljevima vježbe. U 10.15 oglasilo se školsko zvono koje je označilo početak potresa te su učenici nakon tri minute simuliranja skrivanja u učionici polako i bez panike bili upućeni na školsko igralište. Važno je bilo slijediti put kretanja i izlaska iz škole. Svaki je učitelj u razredu u kojemu se zatekao proveo vježbu i učenike izveo iz škole te dao usmeno izvješće voditelju evakuacije o broju učenika u razredu i potvrdio da su svi učenici na broju. Vježba je nakon dvadesetak minuta završila i svi smo se vratili u svoje učionice.

Elena Šišmanović