Obilježen Dan sigurnijeg interneta

Dan sigurnijeg interneta obilježava se 8. veljače i mi smo ga obilježili na satu Hrvatskoga jezika. Budući da su peti razredi uključeni u eTwining projekt H.O.P.E. (Have Only Positive Energy), deset škola sudionica projekta, radilo je na pitanjima o sigurnosti na internetu, a rezultat svega bila je zanimljiva digitalna igra za učenike.

Igra se slično kao Čovječe, ne ljuti se jer se baca kocka i svaki od četiri igrača ima svoju putanju do cilja na kojem ga čekaju polja s pitanjima, nagradni i kazneni bodovi. Sva su pitanja bila na engleskome jeziku i morali smo ih prevoditi te dobro o njima promišljati. Iako smo na većinu pitanja znali odgovoriti, svoje smo znanje ipak proširili i pri tome se zabavili.

Petra Rajković