Zabavna lektira

Kreativni četvrtaši

Svako analiziranje lektire treba biti poučno i po mogućnosti zabavno jer tako brže i bolje učimo i pamtimo.  

Kada započnemo sa satom, razgovaramo o lektiri i iznosimo svoja mišljenja. Zatim pogledamo kratku prezentaciju u kojoj ponovimo sadržaj. Nakon toga podijelimo se  u skupine i svaka skupina dobije zadatak. Na primjer jedna skupina osmišljava osmosmjerku, druga križaljku, treća izrađuje plakat o knjizi, a četvrta likove iz knjige prebacuje u sadašnje vrijeme ili sebe dodaje u priču ili neki događaj.

Kada su sve skupine gotove s radom, prezentiraju što su napravile. Zatim se skupine natječu sudjelovanjem u kvizu o pročitanoj lektiri. Nakon analize pišemo kratku pisanu provjeru.

Nadamo se da smo dali ideju drugim razredima da i oni analiziranje lektire učine zabavnijim.

Maja Zirdum, 4.a