Za sigurni okoliš

Rušenje oštećenih stabala

Nekad i sad

Radnici komunalnog poduzeća srušili su dva oštećena i trula stabla breze i čempresa ispred naše škole. Radovi su se odvijali 13.9. 2021. Kako su grane breze i čempresa bile stare, suhe i bolesne,  predstavljale su opasnost za dječju sigurnost pa su trebale biti uklonjene. Radovi su se odvijali u prijepodnevnim satima, a znatiželjni učenici su provirivali i fotografirali radnike. Nakon tih radova lijepo pročelje školske zgrade je vidljivije.

Roko Bogdan i Marko Bilić