Oni i one: radijska emisija

Jesu li djevojčice samo lijepe princeze, a dječaci hrabri junaci koji ih spašavaju? Jesu li sve djevojčice nježne i mile, a dječaci agresivni i grubi? Jesu li stereotipi uvijek crno – bijeli?

U radijskoj emisiji Oni i one  pokušali smo što više doznati o rodnoj percepciji, tj. o rodnim ulogama u današnjem društvu. Tradicionalne rodne uloge nažalost još uvijek su ukorijenjene u našem društvu i postoje nepisana pravila za dječake i djevojčice, odnosno žene i muškarce. Djevojčice i dječaci ih usvajaju od malena te ih primjećujemo i kod učenika mlađe školske dobi. Zato smo u ovoj emisiji  odlučili istražiti tipične rodne stereotipe.