Obilježavanje Večeri matematike

Matematika je zabavna

Večer matematike

Večer matematičkih igara poznatija kao „Večer matematike” održala se 6. prosinca 2018. Na njoj su mogli sudjelovati svi učenici škole od 5. do 8. razreda pa su tako i zadatci bili prilagođeni tim uzrastima. Kad smo se okupili u učionici, učiteljice su nam poželjele dobrodošlicu, nakon čega su nas podijelile u skupine po bojama. Papiriće u boji sami smo izvlačili. Na svakom papiriću bio je poredak igara za tu skupinu te tablica u koju smo dobili pečat nakon uspješno odrađenih zadataka. Mogli smo sudjelovati u četirima igrama. Ja sam bila član plavoga tima. Na rasporedu nam je bila igra s QR kodovima. Zadatak nam je bio da u učionicama pronađemo QR kod koji sadrži matematički zadatak na engleskom jeziku. Dobili smo papire s tablicom u koju upisujemo odgovor kada riješimo zadatak. Svi koji su ispunili tablicu s točnim odgovorima, išli su u komoru u kojoj su morali riješiti još jedan zadatak koji je bio teži od svih ostalih.

Matematička igra

Nakon te igre slijedila je igra koja je bila slična kao Čovječe ne ljuti se, ali je bila više povezana s matematikom. Na ploči smo imali obična polja te polja s različitim izrazima lica i svaki od njih je predstavljao grupu kartica sa zadatcima koje smo morali riješiti ako stanemo na to lice. Bile su četiri vrste kartica. U igri su sudjelovala četiri natjecatelja podijeljena u dva tima. Nakon te igre slijedila je igra Jeopardy u kojoj su učenici bili podijeljeni u tri tima po četiri učenika. Svaki tim mogao je birati kategoriju i težinu zadatka koji donosi određen broj bodova. Posljednja igra bila je bojalica. U njoj smo morali riješiti zadatke koji nam donose rješenja koja su napisana u uzorak na papiru. Nakon što riješimo zadatak, odgovor pronađemo u uzorku te ga obojimo u boji koju zadatak predstavlja.

Mile Nikolić s učiteljima
Učanik Mile Nikolić osvojio je najviše bodova

Na kraju večeri opet su nas pozvali u jednu učionicu kako bi prozvali kralja matematike. Tu je titulu zasluženo osvojio Mile Nikolić, učenik 8.a. Svi smo se zabavili, a neki su otkrili svoj talent i ljubav prema matematici.

                                                                                                                               Nikolina Sudić