(Ne) Kvaliteta zraka

Zagađeni zrak može utjecati na zdravlje čovjeka i opstanak drugih živih bića. Sigurno je da onečišćeni zrak smanjuje kvalitetu života. Onečišćenje zraka često je posljedica čovjekova djelovanja.

Slavonski Brod jedan je od pet gradova u Hrvatskoj s najzagađenijim zrakom. Na to zagađenje utječe promet; blizina graničnoga prijelaza, autocesta, brojni automobili i kamioni na cestama, pretjerana uporaba kemikalija, divlji deponiji smeća… Na zagađenje zraka utječe i industrija i tvornice.

Kada je vani toplo i sunčano, kvaliteta zraka povoljnija je i bolje je provoditi vrijeme na svježem zraku, a zimi je vani hladnije i kvaliteta zraka je lošija jer je zrak gušći nego ljeti.

Kako bi se poboljšala kvaliteta zraka u Slavonskome Brodu, potrebno je ugraditi filtere i pročišćivače zraka, posaditi više šuma i zelenih površina te automobile zamijeniti biciklima. Na taj način čuvamo zdravlje svih nas i ne zagađujemo okoliš.

                                                                                                Lora Prpić