Kreativna radionica oslikavanja tikvica

Oživljena zaboravljena slavonska tradicija

Kreativna radionica oslikavanja tikvica održana je u Muzeju Brodskoga Posavlja 7. travnja 2014. godine. Na njoj su sudjelovali učenici Ekonomsko-birotehničke škole iz Slavonskoga Broda. Prije samoga oslikavanja učenici su slušali edukativnu prezentaciju o običajima i načinu izrade ukrasnih tikvica. Iz izlaganja smo saznali da nije točno određeno tko je započeo izradu, ali pretpostavlja se da su to bili pastiri.

Kako bismo više saznali o zanimljivom umijeću šaranja tikvica, intervjuirali smo voditeljicu programa Janju Juzbašić. Saznali smo koje su vještine potrebne i u čemu je tajna izrade ovoga slavonskog suvenira.

Koliko dugo vodite ove radionice?
Već desetak godina u Zavičajnom muzejuStjepan Gruber u Županji.

Komu su namijenjene?
Najviše djeci, ali drago nam je kada se uključe i starije osobe.

Radionica šaranja tikvica
Zašto baš oslikavanje tikvica?

Zato što je u našem slavonskom kraju selo zvano Gradište i danas poznato po šaranju tikvica. Također i zato što je šaranje tikvica proglašeno nematerijalnim dobrom Republike Hrvatske.

Kojim motivima oslikavate tikvice?
Postoji mnogo različitih motiva i oblika, ali na najstarijim su tikvicama geometrizirani oblici. Nalaze se i biljni i životinjski ornamenti, stari đermi te sve što oživljava duh starine. Geometriziranim oblicima pripadaju trokutići, kvadrati, rozete koje se lijepo oblikuju na dnu tikvice.

Koliko je vremena potrebno za ukrašavanje jedne tikvice?
Potrebno je mnogo vremena. Da tikvica sazre, potrebno je gotovo godinu dana, a bez nje ne možete šarati. Vrijeme ovisi o šaraču, o njegovoj spretnosti, a može trajati i nekoliko dana.

Što će biti s oblikovanim tikvicama?
Danas se prodaju najviše kao slavonski suveniri. Prije se u tikvici držala rakija i služila bi za prijenos vode u polje te su se često njima koristili pastiri.


Gdje sve održavate radionice?

Do sada smo ih održavali u Zavičajnom muzeju Stjepan Gruber u Županji, a sada smo odlučili pokazati naše šarače i u drugim muzejima. Ove je godine prvi muzej gdje gostujemo Muzej Brodskoga Posavlja. Poslije idemo u Muzej Vukovar, Muzej đakovštinete uMuzejSlavonije u Osijeku da pokažemo djeci šaranje tikvica.

Je li takvo oslikavanje čuvanje tradicije?
Jest, svakako da time čuvamo tradiciju. Učimo mlađe generacije jednom lijepom umijeću koje se zaboravlja.

Lucija Čuljak i Petar Samardžić