Igra č i ć u pjesmi

Igrač igra sa suigračima,
ali se ne druži s matematičarima.
Dok kopča kopačku, on bari djevojku.
Kad se vrati kući, mami će pomoći,
Jaje će joj ispeći, valjda ga neće prepeći.
Čudom se čudi kako su ljudi čudni.
Ide  spavati kad dođe noć,
Nada se da će sutra imati istu moć,
Kao i  tijekom dana bez ikakvih mana.

  Erik Krajnović, 4.a