Dan ružičastih majica 2024.

Spriječimo nasilje

Učenici 5. a razrednoga odjela obilježili su Dan ružičastih majica 28. 2. 2024. prikladnom radionicom koju je vodio pedagog Josip Đurđević. U prvome koraku pisali smo asocijacije na nasilno ponašanje i izrađivali zajedničku umnu mapu o nasilju.  Zatim smo razgovarali o nasilju koje ranjava naše tijelo i osjećaje. Prisjetili smo se raznih situacija u kojima smo bili povrijeđeni, u kojima smo osjetili strah, sram, usamljenost i bol. Trebali smo zapamtiti da je šala kada nam je svima nešto smiješno, a ne kad se jedan smije, a drugi plače.  Nemamo pravo namjerno povrijediti druge. A imamo pravo osjećati se sigurno, slobodno i prihvaćeno.

Ivan Kurkutović