Akcija skupljanja starog papira

Tradicionalna akcija skupljanja strog papira održana je 14. listopada 2014. godine. U ovoj su akciji sudjelovali svi razredi škole.  Zanimljivo je da će se novac zarađen od prodaje staroga papira potrošiti za kupnju novog papira za fotokopiranje.