Savjeti za izradu plakata

Sigurno ste bili  u situaciji da trebate izraditi plakat o zadanoj temu. Važno je  znati  predstaviti  informaciju točno i učinkovito. Plakat je jedan od načina priopćavanja informacija,  zato nije loše znati neke savjete koji će vam omogućiti  uspješno izvršavanje ovoga  zadataka.

Plakat je slikovno–tekstualna obavijest izložena na javnim mjestima (Hrvatska opća enciklopedija). U kontekstu škole i nastave plakat je predstavljanje zadane teme u  ovom obliku. U posljednje vrijeme sve češće se upotrebljava termin POSTER (engl.) kao istoznačnica za plakat.

Samoj izradi plakata prethodi bavljenje temom (istraživanje) o kojoj će biti izrađen plakat. Ova aktivnost uključuje pronalaženje potrebnih informacija u različitim izvorima (enciklopedijama, stručnim knjigama, popularno-znanstvenim časopisima, internetu) te izdvajanje onih informacija koje su za vas važne i zanimljive i koje ćete upotrijebiti u izradi plakata.

Nakon istraživanja slijedi završna izrada plakata. Ona uključuje rad na dvjema sastavnicama:

 • sadržaju plakata
 • izgledu plakata

Sadržaj plakata uključuje odlučivanje o:

 • pristupu temi
 • što želimo reći – plakat mora ispričati priču na sažet način
 • priča treba biti ispričana u logičnom slijedu (npr. uvod, razrada, zaključak)
 • naslovu i podnaslovima
 • tekstualnim cjelinama (cjelina jednog teksta ne bi trebala sadržavati više  12 – 15 redaka)
 • slikovnim materijalima (koje treba pronaći ili izraditi), a oni će dopuniti  razumljivost izloženog sadržaja

Prije nego što sjednete za računalo i započnete raditi na samoj izradi plakata,  dobro bi bilo napraviti plan. Izradite skicu na papiru na kojoj ćete predvidjeti prostor za naslov, podnaslove  i pojedine odlomke. Vaša skica može izgledati ovako:

skica

Kada završite s planiranjem,  tek tada možete započeti raditi na izradi plakata

Izgled plakata

Raspored pojedinih elemenata (eng. layout)

Kako bismo s lakoćom  mogli pratiti tijek sadržaja prikazanoga na plakatu treba pažljivo rasporediti:

 • naslov i podnaslove
 • tekstualne cjeline
 • slikovne materijale (crteže, fotografije, grafikone, dijagrame i dr.).
 • ostaviti dovoljno praznoga prostora između pojedinih elemenata na posteru, nemojte ga pretrpavati
 • praznine ( razmak između  pojedinih dijelova plakata) daju  mogućnost vizualne stanke koja olakšava razumijevanje izloženoga sadržaja

Tako se tijek sadržaja na plakatu može se nalaziti u stupcima ili redcima:

stupci
Tijek sardžaja u stupcima
redci
Tijek sadržaja u redcima

Boje

Boje igraju važnu ulogu pri  izradi plakata jer one mogu doprinijeti jasnoći, preglednosti i privlačnosti izloženog sadržaja.

 • Izaberite boje koje se međusobno dopunjavaju.
 • Ako ne želite da vam poster izgleda nametljivo i pretrpano, nemojte upotrebljavati previše boja.
 • Boja teksta i podloge trebaju se međusobno dopunjavati.

Pogledajte sljedeće primjere:

Različite kombinacije boja podloge i teksta
Različite kombinacije boja podloge i teksta

Veličina i oblik slova

Veličina i oblik slova određuju lakoću čitljivosti plakata:

 • Izaberite oblik slova koji se lako čita (Arial, Times New Roman, Verdana).
 • Tekst koji je napisan isključivo velikim slovima manje je čitljiv ( npr. KOMUNIKACIJSKI STIL nasuprot Komunikacijski stil).
 • Tekst na plakatu trebao bi se čitati s udaljenosti 1-3 m.
velicinaslova
Ovo su neke preporuke za veličinu slova

Slikovni materijali

Crteži, fotografije, dijagrami, grafikoni važan su dio vašeg plakata. Oni će  mu dati privlačan izgled, ali i pomoći  potkrijepiti poruku koju želite prikazati plakatom. Bilo bi dobro da slikovni materijali budu:

 • što bolje kvalitete
 • samoobjašnjavajući
 • s minimum dodatnog teksta

školska knjižničarka Blanka Rajšić