Projekt Odloži smeće u žute vreće

Razvrstavanje otpada

Novi način gospodarenja otpadom u našemu gradu  počeo je 1. 12. 2022.  pod nazivom Odloži smeće u žute vreće. Novost je uvođenje vrećica  u koje se treba odlagati miješani komunalni otpad. Do sada se u školi odvajao samo papir, a sve je drugo išlo u miješani otpad.  Zbog toga se u školi od  1. 12. počela odvajati plastika, ambalaža za mlijeko, jogurt i slično. Redari su dobili malo više posla jer trebaju ambalažu za jogurt isprati vodom i odložiti u kantu za plastiku.  Ako je ostalo malo jogurta ili mlijeka, potrebno je to izliti ili istresti u sanitarni čvor te tetrapak od mlijeka spljoštiti. Učenici se pomalo pribojavaju hoće li stići sve to napraviti jer su odmori ionako prekratki.

Ema Pavković