Ometanje nastave – istraživanje

Ometanje nastave svakodnevna je pojava u školi.  Šetanje, pričanje, bacanje gumica i papirića pod satom samo su neki od načina ometanja nastave. Učitelji najčešće reagiraju opominjući učenike, ali ovaj način sprečavanja nije uvijek učinkovit. Budući da je ovo česta pojava na nastavi, odlučili smo provesti anketu među učenicima kako bismo saznali što oni o tome misle.  

Prvi korak u našem istraživanju bio je osmišljavanje pitanja na koje smo željeli dobiti odgovore.  Tako je nastao anketni listić koji smo  podijelili učenicima da ga popune.  Ispitali smo  145 učenika  od 5. do  8. razreda, od čega je bilo 79 djevojčica i 66 dječaka.

Grafikon: Jesi li ometao nastavu?

Analizirajući dobivene rezultate, saznali smo da oko 2/3 anketiranih (njih 65%) izjasnilo se da su na nekakav način ometali nastavu. Kada smo usporedili dječake i djevojčice, ustanovili smo da dječaci više ometaju nastavu od djevojčica. Istraživanje je pokazalo da što su učenici stariji, to više ometaju nastavu. Tako najmanje ometaju nastavu učenici 5.razreda, a najviše učenici 8. razreda. Zašto je to tako možemo samo nagađati i okriviti pubertetske bubice, posebice želju za dokazivanjem i prihvaćanjem u društvu.

Grafikon: Koji su najčešći načini ometanja nastave?

Kao najčešći način ometanje nastave učenici su naveli pričanje pod satom. Većina učenika (73 %) izjasnila se da im smeta pričanje pod satom, a kao najbitnije razloge naveli su nemogućnost koncentracije i praćenja nastave  jer ne mogu čuti nastavnika dok govori, a nastava se najčešće prekida. Posljedica toga je više učenja kod kuće, a samim tim manje slobodnoga vremena.

Grafikon: Smeta li ti ometanje nastave?

Zanimljivo je da se među učenicima koji su se izjasnili da im smeta ometanje nastave istodobno nalaze i dio učenika koji ometaju nastavu. Ovu zagonetku ovo istraživanje nije moglo razjasniti.

Na pitanje zašto  učenici ometaju nastavu najveći broj učenika čak njih 57%  misli da je razlog dosada.  Zašto im je dosadno na nastavi možemo samo pretpostavljati.  Možda zato što su tijekom čitavoga sata pasivni? Na drugom mjestu 33% učenika smatra da je glavni razlog ometanja nastave želja za dokazivanjem. Tko se želi dokazivati na ovaj način? To su obično učenici koji nisu uspješni u školi pa na ovaj način žele steći popularnost i ugled među vršnjacima.

grafikon: Na koji način bismo mogli smanjiti ometanje nastave?

Učenike smo također pitali na koji način bismo mogli smanjiti ometanje nastave. Njih 30% predlaže da bi se to moglo smanjiti razgovorom među učenicima, 28% predlaže uvođenje većih kazni, 20% učenika smatra da bi trebalo udaljiti učenika ometača s nastave, a 17% predlaže da bi roditelji učenika koji ometaju nastavu trebali biti s njima na nastavi. Analizom  odgovora možemo zaključiti da je većina učenika za uvođenje većih kazni. Udaljavanje učenika s nastave je kazna koja se ne primjenjuje u našim školama. Također, prisutnost roditelja učenika ometača može se shvatiti kao svojevrsna kazna, ali primjena ove mjere moguća je samo uz dogovor s roditeljima.  

Ova nam je anketa pokazala da su učenici svjesni ovoga problema. Sada smo istraživali učeničke stavove i mišljenja. Bilo bi zanimljivo istražiti što nastavnici misle o ovoj pojavi. To bi moglo biti naše sljedeće istraživanje.

Filip Tadić i Lorena Marić