Obnova stolarije

U sklopu energetske obnove gradskih objekata Grad Slavonski Brod obnovio je stolariju u školi. Izvađeni su stari prozori i montirani novi. Promijenjeno je 59 prozora. Radovi su trajali od 16. 11. 2020. do 30. 11. 2020. Sve je teklo prema planu. Nastava se odvijala tako da su se učenici koristili nekom drugom učionicom ako su u njihovoj učionici taj dan bili zamjenjivani prozori. Sada učenici imaju još bolje uvjete za rad u školi. Koliko smo saznali od ravnatelja škole g. Zlatka Bagarića ovo nije kraj obnovi. Radujemo se  već sada promjenama koje će se dogoditi.

Ana Zekušić