Medijska pismenost u nastavi: projekt

U našoj školi proveden je projekt koji je za svoj krajnji cilj imao razvijanje medijske pismenosti kod učenika, a za svoj krajnji proizvod osmišljavanje i stvaranje videoreklama. Tijekom projekta učenici su izvršavali određene zadatke vezane uz medijske poruke u videoreklamama poput kritičke analize, vrednovanja reklama te njihove samostalne izrade. Ovu su neki od njihovih uradaka.