Labudovi na Savi

Uz našu Savu vežu se i labudovi koji svake godine prezimljuju u Brodu. Bez labudova Sava zimi ne bi bila ista. Mnogi Brođani dolaze ih hraniti jer bez njihove pomoći labudovi ne bi preživjeli. Odlučili smo i mi snimiti nekoliko kadrova i uživati u njihovoj ljepoti.