Istraživanje o privatnim instrukcijama

Ove školske godine aktualna tema našeg digitalnog školskog lista su privatne instrukcije. Tako smo odlučili napraviti istraživanje kako bismo saznali koliko su privatne instrukcije prisutne među učenicima viših razreda. Istražujući na internetu došli smo do definicije privatnih instrukcija. One su privatna pouka iz određenog predmeta i područja koja se plaća.

 Anketa nam se činila kao najbolja metoda istraživanja zato što tako možemo brzo prikupiti potrebne podatke. Zato smo trebale osmisliti anketna pitanja: što ćemo pitati, što ustvari želimo saznati o temi istraživanja. Nakon provedene ankete trebali smo obaviti najteži dio posla, obradu i analizu podataka, grafički prikaz i interpretaciju rezultata ankete.

Anketirano je 163 učenika, 83 dječaka i 80 djevojčica. 46 učenika pohađa privatne instrukcije što je 28% od ukupnog broja anketiranih, više dječaka nego djevojčica.

Među učenicima koji su pozitivno odgovorili na pitanje jesu li ikad pohađali instrukcije najviše je učenika 8. razreda, zatim slijede učenici 6. razreda, a najmanje je učenika 5. i 7. razreda.

Analizirajući učeničke odgovore, ustanovili smo da samo njih 13 ide kontinuirano, tijekom cijele nastavne godine na instrukcije  dok ostali pohađaju instrukcije povremeno, prema potrebi. Time se nameće zaključak da privatne instrukcije nisu toliko prisutne među učenicima naše škole. Zašto je to tako, možemo samo pretpostavljati. Možda razlog leži u činjenici da smo posljednjih godina svjedoci poplave odlikaša među osnovnoškolcima. Budući da imaju dobre ocjene, učenici nemaju potrebu ići na instrukcije.

Posebno smo bili znatiželjni iz kojih sve predmeta učenici idu na instrukcije. Tako instrukcije iz matematike pohađa 42% učenika. Ovaj rezultat nas nimalo me čudi jer je matematika na glasu kao najteži predmet. Matematiku trebamo razumjeti i ne možemo ju nabubati napamet. Na drugom mjestu su strani jezici, engleski i njemački jezik. Čak 35% učenika pohađa instrukcije iz stranih jezika. Ova činjenica nam govori da je učenje stranog jezika zahtjevno jer iziskuje vrijeme i trud, potrebno je kontinuirano, a ne kampanjsko učenje.

Ustanovili smo da je najveći broj učenika koji pohađaju privatne instrukcije motiviran konkretnim ciljevima kao što su vježba pred test, ispravljanje jedinice ili dobivanje bolje ocjene iz određenoga predmeta. Rijetko tko ide na instrukcije kako bi naučio više što je i očekivano jer današnje generacije više zanimaju ocjene nego znanje. Ipak, osam se učenika izjasnilo da idu na instrukcije da bi naučili više nego što mogu u školi, što je vrlo pohvalno. I na kraju su učenici koji ne razumiju gradivo jer ga nisu naučili u školi. Mislimo da su to učenici koji ne prate pozorno na satu. Također, neki učenici ne žele postaviti pitanje nastavniku kada nešto ne razumiju jer misle da će se osramotiti pred vršnjacima.

Na pitanje jesu li im instrukcije pomogle čak 98% učenika je odgovorilo potvrdno ili da su im djelomično pomogle, a samo 2% učenika odgovorilo je da nisu. Stoga možemo zaključiti da su privatne instrukcije korisne i učinkovite.

Odlazak na privatne instrukcije većinom je potaknuto od roditelja. Primijetili smo da su u 5. razredu u značajnoj većini inicijatori odlaska na instrukcije roditelji dok su u 8. razredu učenici češće preuzimaju inicijativu. To znači da su učenici 8. razreda puno svjesniji vlastitih nedostataka u znanju iz pojedinih predmeta te  traže instrukcije kako bi riješili svoj problem.

Na pitanje kome se obraćaju kada im je potrebna pomoć iz nekog predmeta, a da nisu privatne instrukcije, učenici su na prvo mjesto stavili roditelje što nas ne iznenađuje. Roditelji su uvijek tu kad nam je potrebna pomoć i to ne samo iz nastavnog gradiva. Na drugom mjestu su prijatelji iz razreda što je razumljivo jer oni su ipak najupućeniji u školsko gradivo. Učenici se također obraćaju starijoj braći i sestrama, obiteljskim prijateljima… Najvažnije u svemu tome je da učenici traže pomoć  i da je dobiju kad im je potrebna bez obzira od koga, a u nekim situacijama privatne instrukcije dobro su rješenje.

Elena Šišmanović, Tena Petrović i Ana Zekušić