GLOBE radionica u školskoj knjižnici

Prirodoznanstveni pristup problematici onečišćenja okoliša

PosterStanje okoliša važno je za opstanak i brojnost i živih bića pa su zato učenici GLOBE programa odlučili istražiti kako onečišćenje okoliša utječe na nas. Okupili smo se u školskoj knjižnici 21. veljače 2017. godine. Koristili smo brojne knjige i časopise iz naše knjižnice koje se bave problematikom onečišćenja prirode. Osim ovih izvora informacija  koristili smo se i internetom. Učenici su radili u paru, zajedničkim  snagama.

TIJEK ISTRAŽIVANJA:
CILJ: Utvrditi kako zagađivači poput ispušnih, štetnih plinova i otrovnih kemikalija u prirodi utječe na brojnost  i opstanak živih bića na Zemlji?
ISTRAŽIVAČKO PITANJE: Koje su štetne posljedice za živa bića djelovanjem različitih izvora zagađivača?
HIPOTEZA: Utjecaj različitih izvora zagađivača utječe na brojnost i kvalitetu živih bića na Zemlji.

Lucija Španić, 6.b